Trondheims første flisfyrte nærvarmeanlegg er åpnet

Utdrag fra artikkel:

1. mars ble Trondheim kommunes første flisfyrte nærvarmeanlegg åpnet. Anlegget skal varme opp Vikåsen barneskole, Markaplassen ungdomsskole og Vikåsen idrettshall.

Oppvarmet areal på de tre byggene på Vikåsen er 15 117 m2. – Anlegget ligger nært byggene som skal varmes opp. På Vikåsen tippes treflisa rett ned i et flislager før den forbrennes i anlegget, og herfra distribueres vannbåren varme som sørger for at både klasserom og idrettshall får riktig innetemperatur, sier prosjektleder Seemi Lindtorp i Trondheim kommune til nettmagasinet Trondheim 2030. Flisa erstatter energi som tidligere ble produsert ved hjelp av fossilolje- og elkjeler.

 

Flissiloen på Vikåsen er på 140 m3. I bunnen er det en sirkelmater på 6 x 6 meter. Foto: Trondheim kommune

 

Fliskjel på 450 kW

Biobrenselsanlegget på Vikåsen er etablert i samarbeid med Norsk Bioenergi AS. – Vi er glade for at Trondheim kommune har valgt en miljøvennlig løsning med et flisfyrt nærvarmeanlegg på Vikåsen. Treflisa som brukes, hentes fra lokale skogsområder og energien som leveres er CO2-nøytral og fornybar, sier Jan Topstad i Norsk Bioenergi AS til Trondheim 2030.

– Anlegget er et nytt eksempel på at vi ønsker å levere fjernvarme, til alle dem som ikke kan knytte seg til et fjernvarmeanlegg, sier Jan Topstad til Tekniske Nyheter. – Effekten på fliskjelen er 450 kW. Biolje brukes som backup og spisslast. Biokjelen er på 1 MW, sier Topstad.

– Vi benytter skogsflis med fuktighet på inntil 40 prosent, og skal bruke anslagsvis 2 100 m3 per år. Årsproduksjonen i anlegget er på i overkant av 1,5 GWh, sier Topstad.– Flissiloen er på 140 m3.

 

Les resten av artikkelen her