Tekstilfabrikk tilknyttes vannbåren varme som ledd i å bli CO2-nøytral

Tekstilbedriften Innvik i Stryn kommune investerer 50 millioner kroner for å bli CO2-nøytral. En avgjørende forutsetning er tilknytning til det planlagte anlegget for vannbåren varme.
Innvik har drevet tekstilproduksjon i 130 år. I styremøte er det nå besluttet å investere 50 millioner kroner for å realisere målsetningen å redusere CO2-utslipp til null, øke omsetning til 100 millioner kroner i 2023 og videre til 150 millioner kroner i 2030.
I en pressemelding fra selskapet opplyser de samtidig at en viktig forutsetning i dette prosjektet var at Stryn Kommune i januar 2020 vedtok å knytte den nærliggende skolen og omsorgssenteret til anlegget for vannbåren varme som Norsk Bioenergi AS, med sitt lokale selskap Stryn Nærvarme AS, har planlagt oppført. Med dette vedtaket er også Innvik tilknyttet anlegget, og Stryn Nærvarme AS kan formalisere sine prosesser opp mot utbygging.
Prosjektet er en naturlig videreføring og intensivering av et sterkt bærekraftfokus over flere år. Energiforbruket er allerede redusert med 60 prosent og CO2-utslippet siste fire år redusert med 750.000 kilo, opplyser Innvik i meldingen.
Bilde hentet fra: Norsk fjernvarme