Sunnaas sykehus velger miljøvennlig oppvarming

Utdrag fra artikkel:

Sunnaas sykehus HF og Nesodden kommune gikk i 2013 inn for i fellesskap å legge om til miljøvennlig nærvarmeanlegg for oppvarming av Sunnaas sykehus og Nesoddtunet sykehjem. Etter en liten periode med prøvedrift åpner man anlegget offisielt i morgen.

Med et varmebehov på ca 4,4 mill kWh årlig innenfor et begrenset område var det grunnlag for et felles varmeanlegg. I tråd med sykehusets og kommunens miljøpolitikk ønsket man å fase ut olje- og elektrisk basert fyring, og legge om til mer klimavennlige løsninger.

Etter en åpen anbudskonkurranse for noen år tilbake ble det til slutt Norsk Bioenergi AS viste seg å være det mest konkurransedyktige når kriteriene pris, leveringssikkerhet, og ikke minst miljø ble lagt til grunn.

Energisentral
Norsk Bioenergi AS har etablert energisentral med tilhørende distribusjonsnett. Investeringen er cirka 16 mill kroner, og prosjektet får 5 mill kroner i tilskudd fra Enova. Bioenergiselskapet selger gjennom avtalen miljøvennlig varme til sykehuset og sykehjemmet. Avtalen gjelder for 20 år.
– Anlegget er i prøvedrift, men åpnes offisielt i morgen, sier Jan Topstad i Norsk Bioenergi AS.

 

Les mer av artikkelen her