Planter 40 000 trær i Etiopia – Kirkens Nødhjelp og Norsk Bioenergi AS med partneravtale

Presseinformasjon 10. mai 2022

Planter 40 000 trær i Etiopia – Kirkens Nødhjelp og Norsk Bioenergi AS med partneravtale

Skogplanting i Etiopia

Etiopia preges av rød, tørr jord, men slik har det ikke alltid vært. På begynnelsen av 1900-tallet anslås det at om lag 40 prosent av Etiopia var dekket av trær. Nord i Etiopia er mindre enn 5 prosent av skogene bevart. På grunn av klimaendringene har jorda gjennomgått langvarig tørke, og i tillegg er det store, åpne områder som har blitt avskoget. Derfor klarer ikke jorda å beskytte grunnvannet, den har mistet evnen til å stabilisere bakken og hindre erosjon, og den har mindre kapasitet til å absorbere de store vannmengdene som kommer med regntiden. Derfor blir det store flommer, som ødelegger den viktige matjorda.

Skogen påvirker vannsyklusen, og trær skaper et stabilt klima. Avskoging fører dermed til endret mikroklima og nedbørsmønstre, og bidrar til de globale klimaendringene. Skogene er naturlige vanntårn for våtmarker og elvesystemer som forsyner millioner av etiopiere med strøm, drikkevann og vanning til jordbruk. Planting av skog i Etiopia er en nøkkel til å sikre lokalt klima, forsyne landsbyer med bioenergi og binde jordsmonnet der maten dyrkes.

Når vi investerer i natur og miljø, kan vi oppnå våre globale mål for å skaffe mat og vann, men også fred, likestilling og sikkerhet på en bærekraftig måte, fremholdes fra Kirkens Nødhjelp sin side.

40 000 trær i 2022

Et kinesisk ordtak sier at:

«Den beste tiden å plante et tre er for 20 år siden. Den neste beste tiden er nå.»

Med dette som bakgrunn er det inngått en partneravtale mellom Kirkens Nødhjelp og Norsk Bioenergi, hvor Norsk Bioenergi bidrar økonomisk til skogplanting i Etiopia. Bidraget er størrelsesmessig slik at det blir plantet ett nytt tre i Etiopia motsvarende andel skogsflis som benyttes som brensel i bioenergianleggene til Norsk Bioenergi. Daglig leder i Norsk Bioenergi, Jan Topstad, fremholder at dette tilsvarer 40 000 trær, som plantes nå i 2022.

Norsk Bioenergi

Norsk Bioenergi har siden oppstarten i 2007 etablert en rekke klimanøytrale flisfyringsanlegg rundt om i landet, og har nå 40 anlegg som daglig leverer nær- eller fjernvarme. Alle energianleggene som inngår i porteføljen til Norsk Bioenergi er basert på skogsflis, briketter eller pellets som brensel. Det er med andre ord klimanøytral energi som produseres, og tilknytning til anleggene er dermed del av «det grønne skiftet».

Jan Topstad understreker at det satses aktivt nasjonalt, og at selskapet i dag har energianlegg i de fleste fylkene i Norge. Norsk Bioenergi er blant de aller største i landet i denne bransjen.

Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp er i år 75 år, og en av landets største norske bistandsorganisasjoner. Vi jobber i over 30 land med nødhjelp, langsiktig utviklingsarbeid og politisk påvirkning. Kirkens Nødhjelp jobber internasjonalt, med ulike temaer som kjønnsbasert vold, klimarettferdighet, fredsbygging, sanitær, hygiene og rent vann – for å skape en mer rettferdig verden.

 

 

For ytterligere informasjon kontakt: 

                                                                                                                                              Kirkens Nødhjelp:                                                                                                                                                        

presse@nca.no

www.kirkensnodhjelp.no/ www.nca.no

Norsk Bioenergi:

Jan Topstad, Norsk Bioenergi AS

Tlf 917 09 239

E-post: jan@norskbioenergi.no

www.norskbioenergi.no