Norsk Bioenergi har kjøpt anlegget på Storslett

Bioenergianlegget på Storslett har ikke vært i drift siden Nord-Troms Bioenergigikk konkurs i 2016. Nå er ny eier på plass, og fra og med i høst er det Norsk Bioenergi som skal drifte anlegget.
Jon Topstad i Norsk Bioenergi tok fredag turen til Nordreisa for å signere avtalen med kommunen. De skal fra og med 1. oktober levere varme til de samme byggene anlegget tidligere har levert til, altså Sonjatun med alle tilhørende bygg, Storslett skole og svømmehallen. Avtalen ble vedtatt i formannskapet i mars i år.

 

Les hele nyhetssaken her