Miljø i fokus – Bioenergi for Sunnaas sykehus og Nesoddtunet sykehjem

Utdrag fra artikkel:

Offisiell åpning

Bioenergianlegget har vært i prøvedrift i et par måneder, og åpnes nå offisielt av Nesodden ordfører Nina Sandberg. Nina Sandberg er glad for denne anledningen til å sette «miljø i fokus», og understreker at dette har vært minst like viktig som at det også er økonomisk fordelaktig.

CO2 nøytral oppvarming levert av Norsk Bioenergi AS

Sunnaas sykehus HF og Nesodden kommune gikk i 2013 inn for i fellesskap å legge om til miljøvennlig nærvarmeanlegg for oppvarming av Sunnaas sykehus og Nesoddtunet sykehjem. Med et varmebehov på ca 4,4 mill kWh årlig innenfor et begrenset område var det grunnlag for et felles varmeanlegg. I tråd med sykehusets og kommunens miljøpolitikk ønsket man å fase ut olje- og elektrisk basert fyring, og legge om til mer klimavennlige løsninger.

 

Etter en åpen anbudskonkurranse ble det presentert flere interessante tilbud. Prosjektet til Norsk Bioenergi AS viste seg å være det mest konkurransedyktige når kriteriene pris, leveringssikkerhet, og ikke minst miljø ble lagt til grunn.

 

Les mer av artikkelen her