Målselv Maskin graver videre på Bardufoss

FORSVARET

MÅLSELV: Målselv Maskin ligger an til å få en ny kontrakt med Forsvarsbygg på Bardufoss. Kontrakten vil ha en verdi på om lag 20 millioner kroner.
Oppdraget går ut på å etablere fjernvarmerør mellom en ny energisentral og 13 bygg på Bardufoss flystasjon. Sentralen skal forsyne byggene med miljøvennlig varme. I tillegg innbefatter oppdraget ombygging av eksisterende fyrrom til kundesentraler for fjernvarme, oppgraving og sanering av oljetanker og sanering av oljekjeler.
– Totalt skal det graves 1800 meter med grøft og legges 3600 meter med fjernvarmerør, forteller prosjektleder Lars Kristian Nerum i Forsvarsbygg.
Kontrakten gjelder ikke bygging av selve energisentralen til fjernvarmeanlegget. Blant byggene som skal kobles på den nye sentralen er brannstasjonen og Forsvarets terminalbygg på Bardufoss lufthavn.
Målselv Maskin har i vinter gjennomført gravearbeider i Heggelia som en del av selskapets kontrakt med Forsvarsbygg på bygging av ei rundkjøring på E6 og ny adkomst til Kapellveien og Heggelia leir. Byggearbeidene på selve rundkjøringa har ennå ikke startet. Rundkjøringa skal være ferdigstilt 25. september.

——-

20-årskontrakt
Forsvarsbygg inngikk 28. februar kontrakt med Norsk Bioenergi AS om kjøp av fjernvarme til 13 bygg på Bardufoss flystasjon. Ifølge kontrakten skal selskapet levere fjernvarme til 73,63 øre per kilowatt time, inkludert moms. Kontrakten har en varighet på 20 år.
Norsk Bioenergi skal bygge en energisentral mellom området hvor militærpolitiet holder til i dag og veien inn til den sivile delen av flyplassen på Bardufoss.
– Det er leverandøren av fjernvarmen som har byggherreansvaret på energisentralen og planlegger framdrifta i bygginga av den. Vi har en kontrakt med dem som sier at sentralen skal begynne å levere varme 15. oktober, avslutter Lars Kristian Nerum.

 

(utdrag fra Nye Troms, forfatter: Morten Kasbergsen)

 

LES MER HER! LINK TIL ARTIKKEL