Hva vi tilbyr

  • Vi tilbyr levering av vannbåren varme og ferdig damp, til en pris som er konkurransedyktig med elektrisitet, olje og gass.
  • Vi legger varmenettet helt frem til kundens varmesentral med varmeveksler direkte mot kundens distribusjonsnett.
  • Kunden kan da koble sitt varmenett direkte til varmeveksleren. Dette medfører minimal egeninnsats for kunden og gir en sikker varmeleveranse.
  • Vi eier, installerer og drifter bioenergianlegget.