Fyrer med flis på Vikåsen

15Utdrag fra artikkel:

Fjerner oljekjeler
Biobrenselanlegget på Vikåsen er etablert i samarbeid med Norsk Bioenergi AS.

–Vi er glade for at Trondheim kommune har valgt en miljøvennlig løsning med flisfyrt nærvarmeanlegg på Vikåsen. Treflisa som brukes hentes fra lokale skogsområder og energien som leveres er CO2-nøytral og fornybar, sier Jan Topstad i Norsk Bioenergi AS.

Bioenergianlegget er et resultat av en langsiktig politisk satsing på å finne miljøvennlige energikilder til bruk i kommunale bygg.

 

Les mer her