Eiker Bioenergi overtas av Norsk Bioenergi

Presseinformasjon 30. april 2022

Eiker Bioenergi overtas av Norsk Bioenergi

 Norsk Bioenergi AS med ytterligere bioenergianlegg på Østlandsområdet

I april måned ble det oppnådd enighet mellom eierne av Eiker Bioenergi og Norsk Bioenergi om at sistnevnte overtar 100% av aksjene i Eiker Bioenergi. I realiteten er dette overtagelse av de åtte bioenergianleggene som er eiet og driftet av Eiker, alle beliggende i Buskerud og Vestfold, og som nå blir tillagt porteføljen til Norsk Bioenergi fra og med mai. Syv av disse åtte er flisfyringsanlegg, mens det er ett pelletsanlegg. Norsk Bioenergi har fra tidligere flere flisfyringsanlegg i samme området, og daglig leder og deleier i Norsk Bioenergi, Jan Topstad, uttaler at anleggene vil passe godt inn i eksisterende driftsopplegg, noe som vil gi god og sikker energileveranse, og ellers skape gode synergier for selskapet.

Videreutvikling

Rune Isachsen, som gjennom sitt holdingselskap er eier i Norsk Bioenergi, er opptatt av videreutvikling av anleggene, og da spesielt anlegget i Eiker Næringspark, en næringspark som han også er eier av. Jan Topstad trekker frem flisfyringsanlegget på Fokserød i Vestfold som et anlegg med utviklingspotensial, ikke minst med sin beliggenhet opp mot tilliggende næringsområder, og kanskje også mulig utvidelse til Torp lufthavn.

Miljøvennlig

Alle energianleggene som inngår i porteføljen til Norsk Bioenergi er basert på skogsflis, briketter eller pellets som brensel. Det er med andre ord klimanøytral energi som produseres, og tilknytning til anleggene er dermed del av «det grønne skiftet».

Norsk Bioenergi

Norsk Bioenergi har siden oppstarten i 2007 etablert et trettitalls klimanøytrale flisfyringsanlegg rundt om i landet. Jan Topstad understreker at det satses aktivt nasjonalt, og at selskapet i dag har nær- og fjernvarmeanlegg i de fleste fylkene i Norge. Norsk Bioenergi er blant de aller største i Norge i denne bransjen, og med overtagelsen av Eiker Bioenergi vil årlig energileveranse nærme seg 200 GWh fra 2023/2024.

Det er Norsk Bioenergi som har fjernvarmeanleggene både i Mjøndalen og Lierbyen.

Flisfyringsanlegget i Mjøndalen, bygget av Norsk Bioenergi i 2018.

***********

For ytterligere informasjon kontakt:


Jan Topstad, Norsk Bioenergi AS

Tlf 917 09 239

E-post: jan@norskbioenergi.no

www.norskbioenergi.no