Aremark bioenergianlegg

 

Aremark kommune kjøper energi til Furulund, Legesenteret, sykehjemmet, skolen og idrettshallen fra et flisbasert nærvarmeanlegg. Etter en anbudskonkurranse er det inngått avtale om energileveranse med Norsk Bioenergi AS for en 20-års periode.
Nærvarmesentralen er bygd på området, og skal gjennom et nedgravd rørnett på ca 770 grøftemeter forsynebygningsmassen med energi til oppvarming.

RUndt bilde aremark

Type anlegg

Biobrensel

Brensel

Skogflis

Reduserte klimagassutslipp

Ca. 360 tonn CO2/år

Anlegget ble satt i drift

Mars 2010

Eier av anlegget

Norsk Bioenergi AS

Drifter av anlegget

Lars Nordgaard

Kontaktperson

Jan Topstad (917 09 239)

Installert effekt for biokjelen

500 kW

Spisslast/ reservelast

Propan

Varmeproduksjon - biokjelen

ca. 1 200 000 kWh = 1,2 GWh

Nærvarmenett

ca. 770 grøftemeter frem til fyrrom for videre fordeling

Bruk av varmeproduksjonen

Furulund, Legesenteret, sykehjemmet, skolen og idrettshallen

Kjeletype / leverandør

Parca 500 / STX Grenland Industri

Leverandør av brensel

Stokkebekk

Energibærer(e) som erstattes

Fossil olje og elektrisitet