Norsk Bioenergi AS ble stiftet i 2007 og har kontorer i Skjetten. Vi har betydelig kompetanse innenfor vannbåren varme, alternativ energi, bygg og anlegg mv. Vi har også knyttet til oss et utvalg rådgivere, med solid kompetanse, og andre dyktige fagfolk.

Norsk Bioenergi er i dag en etablert, landsdekkende leverandør av biobrenselbasert energi. Vi skal være blant de ledende selskapene innenfor denne virksomheten i Norge.

  • Vi tilbyr levering av vannbåren varme og ferdig damp til en pris som er konkurransedyktig med elektrisitet, olje og gass.
  • Vi legger varmenettet helt frem til kundens varmesentral med varmeveksler direkte mot kundens distribusjonsnett.
  • Kunden kan da koble sitt varmenett direkte til varmeveksleren. Dette medfører minimal egeninnsats for kunden og gir en sikker varmeleveranse.
  • Vi eier, installerer og drifter bioenergianlegget.

Siste nytt